top of page

”RYSSEN KOMMER!”

Bomarsundssällskapets årsmöte hölls söndagen den 30.3.2014 kl. 18.00 i Hotell Savoy i Mariehamn

Pertti Hakala forskare vid Riksmuseet i H:fors och medskribent till ”Det Åländska folkets historia” del IV föreläste under rubriken ”RYSSEN KOMMER!” Han berättade om händelserna 1808-09, när Ryssland intog Finland och Åland och banden till Sverige bröts.

You Might Also Like:
bottom of page