”RYSSEN KOMMER!”

Bomarsundssällskapets årsmöte hölls söndagen den 30.3.2014 kl. 18.00 i Hotell Savoy i Mariehamn

Pertti Hakala forskare vid Riksmuseet i H:fors och medskribent till ”Det Åländska folkets historia” del IV föreläste under rubriken ”RYSSEN KOMMER!” Han berättade om händelserna 1808-09, när Ryssland intog Finland och Åland och banden till Sverige bröts.

You Might Also Like:
Dolby_bomardemang_edited
Dolby_LucasVC_edited
Brierly_flottan
Morel_Fatio_fransktbatteri
Brännklint
Adress:
Rangsbyvägen 6, 
AX-22430 Saltvik, Finland   ordförande: Folke Karlsson

© 2017 Mats Adamczak