top of page

Bomarsundssällskaptes avsikt med att öppna en ny hemsida är att vi vill ta emot och sprida information om Bomarsund och dess historia.
Vi ser gärna att ni som besöker denna sida delar med er av era kunskaper och åsikter om Bomarsund - historia - turism - utveckling av Bomarsund och Prästö som resmål och studieobjekt.


Arbetar för att ett besökscenter förverkligas snarast i Bomarsund.
Bedriver upplysningsverksanhet om bomarsundstidens betydelse för den moderna utvecklingen på Åland.
“Bomarsundssällskapets medlemmar förenas av intresset för ”Bomarsundstiden” eller ”fästningens tid”, som den också har kallats på Åland. Denna omvälvande tid innebar att Åland, från att ha varit centralt beläget mitt i Sverige, plötsligt år 1809 blev det ryska imperiets utpost i väster. Fästningen, som uppfördes i Bomarsund, blev en av Rysslands största och det multikulturella samhälle, Skarpans, som växte upp i fästningens närhet fick stor betydelse för Åland kulturellt och ekonomiskt. Sommaren 1854, under slaget om Bomarsund, blev Åland centrum för det stormaktspolitiska intresset, fästningen raserades och Skarpans utraderades. Det var den direkta orsaken till att Åland demilitariserades vid fredsslutet 1856.

Bomarsundssällskapet grundades år 2003 och har 210 medlemmar. Sällskapet har under sina första år arbetat för att sprida information om Bomarsundstiden bland annat genom föredrag, exkursioner och guidade turer, kalendrar och debattinlägg. Målsättningen har varit att skapa en bred opinion för uppförandet av ett besökscenter i Bomarsund. Vi såg det som en stor framgång när landskapsregeringen 2005 tillsatte en planeringskommitté för Bomarsundsområdet med två representanter för Bomarsundssällskapet. Under slutet av 2007 kunde planer för områdets utveckling och skissritningar för ett 900 kvadratmeter stort besökscenter presenteras. Platsen för det planerade centret omedelbart väster om huvudfästet har avverkats – det blir fin utsikt över fästningen och Lumparns vatten – men, som styrelsens Folke Karlsson i Rangsby säger, ”ännu har inte spaden satts i jorden”.

Sällskapet har också tagit ett initiativ för att synliggöra Ålands demilitarisering och autonomi genom välkomnande skyltar i våra hamnar. Initiativet har anammats av landskapsregeringen och Sällskapet är representerat i den grupp som för närvarande drar upp riktlinjerna för genomförandet av ett skyltprogram.”

Arbetar för att göra det möjligt att arrangera olika evenemang i anslutning till fästningsområdet.
Ordnar föredrags- och debattillfällen.

bottom of page