top of page

Bomarsund

För Åland så har Bomarsundstiden haft betydelse både för civilsamhället, men även en försmak hur Åland kom att bli en spelbricka både politiskt och militärt i de kommande världskrigen. 

Åland och Krim har haft en liknande strategisk betydelse för Ryssland och deras fiender. De som kunde kontrollera dessa två platser kunde även strypa transporterna till Ryssland under krigstider samt ha militära fördelar i både Östersjön och Svarta havet. Därav kan man se paralleller i Åland och Krims historia, som t.ex att Bomarsunds systerfästning finns där från samma tidsera och att de har varit inblandade i olika militära övertalningsförsök under krigstider. 

Ålandsfrågan är en gemensam rödtråd som har påverkat Ålands historia och utveckling de senaste 200 åren sedan Sverige blev av med Finland och Åland. Bomarsundstiden hade en stor betydelse för maktspelet om Åland på 1800-talet och resulterade i demilitariseringen som har varit i kraft sedan dess, med undantag för de två världskrigen. Vill man förstå hur Åland har fått sin unika självstyrelse så måste man känna till det internationella spelet som pågått sedan 1809 och som resulterade i det enhälliga beslutet från Nationernas förbund 1921 att Åland skulle bli självstyrt och höra till Finland. 

Vi har valt att dela upp Bomarsunds tiden i tre olika delar: politiskt, militärt och civilsamhället. Du kan bekanta dig med de olika delarna här på webbsidan. 

bottom of page