top of page

Ålandsöarna i ryskt militärstrategiskt tänkande 1808-1917

Docent Lars Westerlund från H:fors föreläste om "Ålandsöarna i ryskt militärstrategiskt tänkande 1808-1917" vid årsmötet tisdagen den 29 mars 2011 i Ålands muséum

You Might Also Like:
bottom of page