top of page

DET NYA BESÖKSCENTRETS BYGGNAD OCH UTSTÄLLNING BÖRJAR TA FORM! SPÄNNANDE! VÄLKOMMEN TILL BOMARSUNDSS

Projektledare Graham Robins kommer till Bomarsundssällskapets höstmöte och berättar om vad som tagits fram under sommaren och hösten 2019. Byggnadens planering görs inom ramen för Fastighetsverkets verksamhet av arkitekt Daniel Andersson, som berättar om hur byggnaden har börjat planeras.

Besökscentret och utställningen planeras under ledning av arbetsgruppen för Bomarsunds besökscenter, representanter för kulturbyrån och projektledare Graham Robins, som ledande kraft, tillsammans med konsulter från Helsingfors.

HÖSTMÖTET 4.12.2019

Bomarsundssällskapets höstmöte i Mariehamnsmuséet blev välbesökt, (över 40 pers.) intressant och informativt, genom duktiga föredragshållare, i form av projektledare Graham Robins, arkitekt Daniel Andersson och hembygdsforskare Johan Granlund.

Projektledare Graham Robins inledde med att berätta att besökscentret i Bomarsund inte skulle planeras som ett museum, utan mera ses som ett center för både historiska berättelser och upplevelser, som för andra aktiviteter t.ex. för barnfamiljer och deras behov av rekreation och förströelse. Besökscentret skulle i första hand vara till för utifrån kommande besökare och tillfredsställa deras behov av information och vetande. Besökscentret planeras att bli en riktig profil med spännande nya tekniska lösningar för uppvisande av livet och händelserna om Bomarsunds uppbyggnad och fall.

Intressant var Graham Robins beskrivning över den planerade utställningens form och innehåll, så långt som den för tillfället kunde gestaltas. Den totala utställningsytan är ca 330m2 och byggnadens totala yta är strax under 600m2. En filmsal planeras med en ca 3m. hög och 13m. lång böjd bildskärm skulle kunna visa hur Bomarsund en gång sett ut, genom att visa rörliga animationer, utvalda interiörer och vyer. Kan bli väldigt häftigt. I utställningen skall också finnas modeller, bl.a. av huvudfästet i skala 1: 100 och modeller av intressanta interiörer i större skala. Detta för att ge besökarna en uppfattning om verkliga byggnadsverk i området.

Arkitekt Daniel Andersson planerar byggnaden utgående från honnörsorden ” Två Världar” och den rådande byggnadsstilen i Skarpans och Nya Skarpans, men kommer att försöka kombinera detta till en monumental och spektakulär stil och en flexibel byggnad invändigt. Byggnaden skall också planeras så att den är möjlig att bygga till i framtiden. Byggnadens långsida föreslås bli längs Bodiscovägen med entrén vänd mot denna, fönsterväggar planeras mot huvudfästet och mot Lumparn. Byggnaden kommer förutom utställningsyta inrymma entré med garderob, toaletter, kök och café och teknikutrymmen, tillsammans ca 250m2. En flexibel planlösning eftersträvas, som ger möjlighet till olika aktiviteter och publika evenemang i byggnaden, men eftersom ytan är begränsad kommer naturligtvis detta sätta gränser för hur stora tillställningar som kan ordnas. Från Bomarsundssällskapets sida förväntar vi oss ett besökscenter som är både spektakulärt , monumentalt och har en imponerande utställning!!

Hembygdsforskare Johan Granlund berättade om fransmännens del i anfallet mot Bomarsund, genom bilder och kartor var landstigningen skedde och hur man planerade och utförde attacken mot Brännklintstornet, utgående från (södra)Finby. Blåklädda skarpskyttar gick i spetsen följda av tyngre beväpnade styrkor. Skyddsvallar av sandsäckar byggdes upp genom att ta sand från sandtag som syns än i denna dag. Intressant och spännande. Johan visade också bilder av det ortodoxa korset som suttit på taket av kyrkan i huvudfästet i Bomarsund, men som togs som krigsbyte och fördes till Frankrike, där det nu finns förvarat i ett museum. Krafter är på diplomatisk väg på gång att försöka återbörda detta kors till Åland och Bomarsund. Vi hoppas det lyckas! Korset skulle passa bra att ställas upp i besökscentret. Ett varmt tack till alla som gjorde höstmötet intressant och lyckat.

You Might Also Like:
bottom of page