top of page

Paneldebatt angående centret

Bomarsundssällskapets årsmöte hölls torsdagen den 23 mars 2017 i Ålands Museum

Mötets andra timme ägnades åt att diskutera utställningen och verksamhetens inriktning i ett kommande besökscenter. Potentiella medverkande vid bildandet av en stiftelse för handhavandet av verksamheten samt andra med direkta intressen och specialkunskap hade inbjudits till diskussionen. Jonas Holmström från Visit Åland informerade om IT-projektet varefter Folke Karlsson presenterade tankegångar och händelser med anslutning till besökscentret under de senaste trettio åren. FK presenterade det besökscenter som togs fram i en arkitekttävling 2007 och som är färdigplanerat. Rolf Lindqvist informerade om styrelsens arbete med finansieringsalternativ och potentiella stiftare.

Diskussionen var livlig med inlägg av bland andra Graham Robbins och Annika Dahlblom (Ålands kulturhistoriska museum), Henrik Juslin (LR, Bomarsundsanimeringar), Åsa Hägg (Ålands Jakt- och fiskemuseum), Susann Simolin (Ålands Fredsinstitut) och Helena Lindström (Viking Line).

You Might Also Like:
bottom of page