Paneldebatt angående centret

March 23, 2017

Bomarsundssällskapets årsmöte hölls torsdagen den 23 mars 2017 i Ålands Museum

 

Mötets andra timme ägnades åt att diskutera utställningen och verksamhetens inriktning i ett kommande besökscenter. Potentiella medverkande vid bildandet av en stiftelse för handhavandet av verksamheten samt andra med direkta intressen och specialkunskap hade inbjudits till diskussionen. Jonas Holmström från Visit Åland informerade om IT-projektet varefter Folke Karlsson presenterade tankegångar och händelser med anslutning till besökscentret under de senaste trettio åren. FK presenterade det besökscenter som togs fram i en arkitekttävling 2007 och som är färdigplanerat. Rolf Lindqvist informerade om styrelsens arbete med finansieringsalternativ och potentiella stiftare.

 

 

 

Diskussionen var livlig med inlägg av bland andra Graham Robbins och Annika Dahlblom (Ålands kulturhistoriska museum), Henrik Juslin (LR, Bomarsundsanimeringar), Åsa Hägg (Ålands Jakt- och fiskemuseum), Susann Simolin (Ålands Fredsinstitut) och Helena Lindström (Viking Line). 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

DET NYA BESÖKSCENTRETS BYGGNAD OCH UTSTÄLLNING BÖRJAR TA FORM! SPÄNNANDE! VÄLKOMMEN TILL BOMARSUNDSSÄLLSKAPETS HÖSTMÖTE DEN 4.12.2019 KL. 18.30! VI TR...

September 24, 2019

Jubileumsvandring i Bomarsund 9.6.2019.

June 9, 2019

1/15
Please reload

You Might Also Like:
Dolby_bomardemang_edited
Dolby_LucasVC_edited
Brierly_flottan
Morel_Fatio_fransktbatteri
Brännklint
Adress:
Rangsbyvägen 6, 
AX-22430 Saltvik, Finland   ordförande: Folke Karlsson

© 2017 Mats Adamczak