top of page

Florence Nightingale var ingen Florence Nightingale

Bomarsundssällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2016 i Mariehamnsmuséet

Kvällens föreläsare var Åsa Moberg Boije, hon talade under rubriken ”Florence Nightingale var ingen Florence Nightingale”.

You Might Also Like:
bottom of page