Florence Nightingale var ingen Florence Nightingale

Bomarsundssällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2016 i Mariehamnsmuséet

Kvällens föreläsare var Åsa Moberg Boije, hon talade under rubriken ”Florence Nightingale var ingen Florence Nightingale”.

You Might Also Like:
Dolby_bomardemang_edited
Dolby_LucasVC_edited
Brierly_flottan
Morel_Fatio_fransktbatteri
Brännklint
Adress:
Rangsbyvägen 6, 
AX-22430 Saltvik, Finland   ordförande: Folke Karlsson

© 2017 Mats Adamczak