top of page

Höstmötet 2015 (Röda korsgården)

HÖSTMÖTET hölls i Röda Korsgården onsdagen den 18.11.2015 kl. 19.00

Vi diskuterade strategin för föreningens fortsatta arbete! Den avgående landskaps - regeringens skrivning i budgetförslaget för år 2016, är väldigt vagt och allmänt hållet. Inom Sällskapets styrelse anser vi att vi är vid vägs ände! Lyckas vi inte intressera den nya landskapsregeringen för satsningar i Bomarsund, så ser inte vi någon mening med att fortsätta verksamheten med inriktning på bl.a. byggande av besökscentret enligt framtagna planer.

Driften av besökscentret, om det blir av, är en nyckelfråga. Styrelsen anser att Sällskapet måste ta initiativ till lösning av driften t.ex. genom att en stiftelse bildas, som sedan ansvarar för den framtida driften av centret.

You Might Also Like:
bottom of page