Höstmöte 2014 (Hotell Savoy)

Bomarsundssällskapets höstmöte hölls onsdagen den 26.11.2014 kl. 19.00 i Hotell Savoy i Mariehamn

Verksamhetsledaren Matts Andersén vid Meteorian besökscenter på Söderfjärden söder om Vasa, föreläste vid höstmöte Besökscentret Meteorian vid Söderfjärden i Sundom

You Might Also Like:
Dolby_bomardemang_edited
Dolby_LucasVC_edited
Brierly_flottan
Morel_Fatio_fransktbatteri
Brännklint
Adress:
Rangsbyvägen 6, 
AX-22430 Saltvik, Finland   ordförande: Folke Karlsson

© 2017 Mats Adamczak