top of page

Höstmöte 2014 (Hotell Savoy)

Bomarsundssällskapets höstmöte hölls onsdagen den 26.11.2014 kl. 19.00 i Hotell Savoy i Mariehamn

Verksamhetsledaren Matts Andersén vid Meteorian besökscenter på Söderfjärden söder om Vasa, föreläste vid höstmöte Besökscentret Meteorian vid Söderfjärden i Sundom

You Might Also Like:
bottom of page