top of page

Höstmöte 2013 (Ribacka)

Bomarsundssällskapets höstmöte torsdagen den 28.11.2013. kl. 19.00 Museibyrån Ribacka i Kastelholm

Henrik Salminen berättade om de storpolitiska förvecklingar som ledde till Krimkriget

och om krigets förlopp i och runt Sevastopol.

You Might Also Like:
bottom of page