Höstmöte 2013 (Ribacka)

Bomarsundssällskapets höstmöte torsdagen den 28.11.2013. kl. 19.00 Museibyrån Ribacka i Kastelholm

Henrik Salminen berättade om de storpolitiska förvecklingar som ledde till Krimkriget

och om krigets förlopp i och runt Sevastopol.

You Might Also Like:
Dolby_bomardemang_edited
Dolby_LucasVC_edited
Brierly_flottan
Morel_Fatio_fransktbatteri
Brännklint
Adress:
Rangsbyvägen 6, 
AX-22430 Saltvik, Finland   ordförande: Folke Karlsson

© 2017 Mats Adamczak