top of page

Höstmöte 2012 (Ålands museum)

Höstmöte - tisdagen den 20.11.2012 kl.18.00 i Ålands museums filmsal.

Informations - och diskussionsmöte om besökscentret i Bomarsund. Deltagare: Lars Karhunen från Ehrensvärdsällskapet i Sveaborg, Lantrådet Camilla Gunell, projektledare Graham Robins från Landskapsregeringen, Geir Henriksen från Bomarsundssällskapet m.fl.

You Might Also Like:
bottom of page