Höstmöte 2011 (Ålandsmuseum)

October 25, 2011

Bomarsundssällskapet har till sitt höstmöte kommande tisdag, inbjudit professor Kerstin Smeds , för att tala om sina idéer kring hur utställningen i Bomarsunds besökscenter kunde utformas och visualiseras. 

Kerstin Smeds deltog som sakkunnig i planeringsgruppen för ett besökscenter i Bomarsund, under åren 2005-2008. Kerstin Smeds är professor i museologi.

 

Hon har stor sakkunskap och erfarenhet, när det gäller att planera innehåll och att utforma utställningar som beskriver historiska skeenden.

 

 

Nedan: utdrag ur en del av arbetsgruppens diskussioner, angående utställningen i besökscentret. 

”Utställningsfunderingar ” 

Ambitionsnivå

  • Utställningen på besökscentret bör vara kvalitativt högtstående, både vad gäller form och innehåll, i europeiskt perspektiv, turismperspektiv.

  • Öppet ca 6 månader om året, med möjlighet att besöka också andra tider än sommaren (en viss grundvärme förutsätts över vinterhalvåret).

  • Större delen av utställningen semipermanent, utbytbara enheter, en del ännu mer flexibel för ev. tillfälliga utställningar.

  • Utställningens främsta ambition är att väcka förvåning hos besökaren. Den som häpnar över något, blir automatiskt också nyfiken. Nyfikenhet driver människor att gå vidare, söka vidare, både upplevelse och information.

 

Målgrupper

  • Besökscentrets utställningar och verksamhet måste marknadsföras i nya riktningar, jämsides med ”vanliga” turismreklamer.

  • Traditionella målgrupper ska beaktas, också nya, som det ryska språk- och kulturområdet. Speciell tyngd också på Finland.

  • Barn/skolelever från alla dessa områden.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

DET NYA BESÖKSCENTRETS BYGGNAD OCH UTSTÄLLNING BÖRJAR TA FORM! SPÄNNANDE! VÄLKOMMEN TILL BOMARSUNDSSÄLLSKAPETS HÖSTMÖTE DEN 4.12.2019 KL. 18.30! VI TR...

September 24, 2019

Jubileumsvandring i Bomarsund 9.6.2019.

June 9, 2019

1/15
Please reload

You Might Also Like:
Dolby_bomardemang_edited
Dolby_LucasVC_edited
Brierly_flottan
Morel_Fatio_fransktbatteri
Brännklint
Adress:
Rangsbyvägen 6, 
AX-22430 Saltvik, Finland   ordförande: Folke Karlsson

© 2017 Mats Adamczak