top of page

Höstmötet 2010

Information från Bomarsundssällskapets höstmöte 30 november 2010

På programmet stod ett föredrag av Jerker Örjans och Folke Wickström om vad som framkommit om Mariehamn vs Bomarsund, under deras arbete med 150-årshistoriken över Mariehamn.

Foto: Therese Andersson (från ett annat tillfälle) Webbsida

Mötet inleddes med en kort information om det planerade besökscentret, som landskapsregeringen föreslagit att skall påbörjas under 2011. Landskapsregeringen har anslagit 1,5milj.€ i förslaget till nästa års budget. Bomarsundssällskapet ser med en viss tillförsikt fram emot att lagtinget skall godkänna budgetförslaget så att byggandet äntligen skall komma igång.

Det återstår också för Sunds kommun och landskapsregeringen att överenskomma om ett avtal över driften av besökscentret, innan allt är klart för byggstart. Inom Bomarsundssällskapet är man övertygade om att besökscentret om det förverkligas, kommer att bli ett lyft för Bomarsund som resmål, till gagn för alla parter, lokala företagare, researrangörer, landskapet och kommunen.

Mirjam Öberg informerade om det fortsatta arbetet med Bomarsundsspelen och relaterade till en recension i Svenska Dagbladet över pjäsen "Mina drömmars stad" baserad på Per-Anders Fogelströms kända roman, pjäsen som regisserats av Bomarsundsspelens regissör Kent Ekberg hade fått utmärkta recensioner. Bomarsundsspelen är planerade att uppföras hösten 2012.

Wickström och Örjans berättade att ålänningarna under 1800-talets första årtionden äntligen enat sig om att Åland behövde en stad och att denna skulle förläggas till Svibyvikens östra strand. De kunde också presentera en tidigare helt okänd stadsplan för en stad vid Svibyviken från 1820-talet. Skulle den ha kommit till så skulle Mariehamn ha sett alldeles annorlunda ut i dag. Ålänningarnas strävande fick stöd i senaten i Helsingfors men stoppades av tsaren i S:t Petersburg som hade helt andra planer för Ålands vidkommande, nämligen Skarpans och Bomarsund.

Föredragshållarna berättade också om hur handelsmännen från Bomarsund etablerade sig på Strandgatan i Mariehamn och skapade en gata som i mycket påminde om gatorna i Nya Skarpans och Förstaden i Bomarsund.

Föredraget uppskattades väldigt mycket av åhörarna, där det faktum att det redan innan Bomarsund började byggas, fanns förslag till byggande av en stad i Mariehamn, var en verklig nyhet.

You Might Also Like:
bottom of page