top of page

Martin Hårdstedt drog fullt hus!

Bomarsundssällskapet -Årsmöte tisdagen den 31 mars 2009 kl. 18.30 på Hotell Pommern i Mariehamn Fil.dr. Martin Hårdstedt föreläser om "Ålänningar och ryssar 1809-1856 - Påtvingad samexistens med konsekvenser"

Ett sextiotal personer hörde en inspirerad Martin Hårdstedt berätta om samspelet mellan ålänningar och ryssar under tiden fram tills fästningens kaserner var färdigbyggda 1840. Ålänningarna var då ungefär 15 000 medan de ryska soldaternas antal varierade mellan 3 000 och 5 000. Över 300 åländska bondgårdar i snitt hade ryssar inkvarterade. Det kunde vara tiotals ryssar per gård, i salar, kamrar och lillstugor. Det gick inte att vägra inkvartering men ersättning utbetalades. I landskapsarkivet har Hårdstedt hittat detaljerad information, gård för gård. Han förvånar sig att länsmännens papper visar bara 17 fall av klagomål under 20 år och antar att samexistensen fungerade väl efter omständigheterna. Det måste ha varit en omvälvande tid, konstaterade Hårdstedt. Hårdstedt tycker att Åland är ett idealiskt fält för historieforskare med dramatiska händelser på ett väl avgränsat område, nästan som ett experiment men ändå på riktigt. Vi universitetet i Umeå skulle han skulle själv gärna leda forskning om Ålands 1800-tal.

Före föredraget höll Bomarsundssällskapet sitt årsmöte med ett trettiotal medlemmar närvarande. Besökscentret i Bomarsund är fortfarande högst på föreningens önskelista. Projektet har nått ritningsstadiet och är således färdigt att realiseras. Föreningens initiativ angående informationsskyltar om självstyrelsen och demilitariseringen vid ankomsthamnar, flygplats etc. har avancerat över designstadiet och offerter tagits in av landskapsregeringen. Pengar för realiserandet har ännu inte beviljats. Vid valet ersattes mångårige ordföranden Geir Henriksen av Folke Karlsson , som suttit i styrelsen. Henriksenfortsätter som styrelsemedlem tillsammans med omvalda Sigbritt Finne , Per-Eric Karlsson, Gunilla Sanders och Jerker Örjans.

You Might Also Like:
bottom of page