Bomarsundssällskapet

Åland - pjäs i stormakternas spel

Bomarsundssällskapets medlemmar förenas av intresset för ”Bomarsundstiden” eller ”fästningens tid”, som den också har kallats på Åland

Sponsored av

October 16, 2017

 2017Intendent Graham Robins berättar om SvensböledagbokenSkriven av Johan-Emil Lindström, 1821-1846.Utgiven av Sunds närings-och hembygdsnämnd 1985
 

December 1, 2016

Höstmötet hölls i Ålands museum torsdag 1.12.2016 Graham Robins guidade oss i den tidsperiod som berörde 1800-talet

November 18, 2015

HÖSTMÖTET hölls i Röda Korsgården onsdagen den 18.11.2015 kl. 19.00  

Vi diskuterade strategin för föreningens fortsatta arbete! Den avgående landskaps - regeringens skrivning i budgetförslaget för år 2016, är väldigt vagt och allmänt hållet. Inom Sällskapets styre...

November 26, 2014

Bomarsundssällskapets höstmöte  hölls 
onsdagen den 26.11.2014 kl. 19.00  i Hotell Savoy i Mariehamn 

 Verksamhetsledaren Matts Andersén vid Meteorian besökscenter på Söderfjärden söder om Vasa, föreläste vid höstmöte
Be...

October 28, 2013

Bomarsundssällskapets höstmöte torsdagen den 28.11.2013. kl. 19.00
Museibyrån Ribacka i Kastelholm

Henrik Salminen berättade om de storpolitiska förvecklingar som ledde till Krimkriget

och om krigets förlopp i och runt Sevastopol.

November 20, 2012

Höstmöte - tisdagen den 20.11.2012 kl.18.00 i Ålands museums filmsal. 

Informations - och diskussionsmöte om besökscentret i Bomarsund. 
Deltagare: Lars Karhunen från Ehrensvärdsällskapet i Sveaborg, 
Lantrådet Camilla Gunell, 
projektledare Graham Robins från Land...

October 25, 2011

Bomarsundssällskapet har till sitt höstmöte kommande tisdag, inbjudit professor Kerstin Smeds , för att tala om sina idéer kring hur utställningen i Bomarsunds besökscenter kunde utformas och visualiseras. 

Kerstin Smeds deltog som sakkunnig i planeringsgruppen för ett...

November 30, 2010

Information från Bomarsundssällskapets höstmöte 30 november 2010

På programmet stod ett föredrag av Jerker Örjans och Folke Wickström om vad som framkommit om  Mariehamn vs Bomarsund, under deras arbete med 150-årshistoriken över Mariehamn.

 Foto: Therese Andersson...

Please reload

Dolby_bomardemang_edited
Dolby_LucasVC_edited
Brierly_flottan
Morel_Fatio_fransktbatteri
Brännklint
Adress:
Rangsbyvägen 6, 
AX-22430 Saltvik, Finland   ordförande: Folke Karlsson

© 2017 Mats Adamczak