Bomarsundssällskapet

Åland - pjäs i stormakternas spel

Bomarsundssällskapets medlemmar förenas av intresset för ”Bomarsundstiden” eller ”fästningens tid”, som den också har kallats på Åland

Sponsored av

November 18, 2015

HÖSTMÖTET hölls i Röda Korsgården onsdagen den 18.11.2015 kl. 19.00  

Vi diskuterade strategin för föreningens fortsatta arbete! Den avgående landskaps - regeringens skrivning i budgetförslaget för år 2016, är väldigt vagt och allmänt hållet. Inom Sällskapets styre...

October 25, 2015

 Söndagen den 25 oktober 2015

 Vandringen leddes av Graham Robins
 
Bomarsundssällskapet har under en följd av år ordnat populära vandringar i Bomarsundsområdet. I år är målet Grinkarudden, ett sällan besökt område vid Lumparns strand ungefär två kilometer väster o...

March 30, 2015

Bomarsundssällskapets årsmöte  hålls måndagen den  30 mars 2015 kl. 19.00  
i Röda Korsgården i  Mariehamn


Kvällens föreläsare från Visit Åland: vd Lotta Berner – Sjölund, talade om: ”Turismstrategier för Åland – Kulturturis...

March 22, 2015

Medlemsresan till Lewes i sydvästra England skede 19-22.3.2015. 
Staden där fångarna från Bomarsund  vistades flera år.  

Resan genomfördes som planerat med 11 deltagare. Guiden Stephen Plaice kunde levande berätta om staden Lewes och om krigsfångarnas öden. F...

November 26, 2014

Bomarsundssällskapets höstmöte  hölls 
onsdagen den 26.11.2014 kl. 19.00  i Hotell Savoy i Mariehamn 

 Verksamhetsledaren Matts Andersén vid Meteorian besökscenter på Söderfjärden söder om Vasa, föreläste vid höstmöte
Be...

April 13, 2014

Historien om finska krigsfångar i England som påsken 1855 tillredde memma och om mecenaten Aurora Karamzins goda hjärta men bristande kunskap om det anglosaxiska köket.

Från hösten 1854 till våren 1856 befann sig 340 finska krigsfångar i länsfängelset i Lewes sydväst om...

March 30, 2014

Bomarsundssällskapets årsmöte hölls  söndagen den 30.3.2014 kl. 18.00  
i Hotell Savoy i Mariehamn


Pertti Hakala forskare vid Riksmuseet i H:fors och medskribent till 
”Det Åländska folkets historia” del IV föreläste under rubriken 
”RYSSEN KOMMER!”...

March 28, 2014

Den 30 mars, på söndag, är den åländska demilitariseringens dag. Med tanke på vad som sker i vår omvärld är det i år särskild orsak att fundera över följderna av Ålandsservitutet som den 30 mars 1856 demilitariserade Ålandsöarna. Jerker Örjans har skrivit en artikel fö...

October 28, 2013

Bomarsundssällskapets höstmöte torsdagen den 28.11.2013. kl. 19.00
Museibyrån Ribacka i Kastelholm

Henrik Salminen berättade om de storpolitiska förvecklingar som ledde till Krimkriget

och om krigets förlopp i och runt Sevastopol.

October 5, 2013

Bomarsundssällskapets resa till Sevastopol på Krim 30 september - 5 oktober 2013

                             

Elva personer deltog...

Please reload

Dolby_bomardemang_edited
Dolby_LucasVC_edited
Brierly_flottan
Morel_Fatio_fransktbatteri
Brännklint
Adress:
Rangsbyvägen 6, 
AX-22430 Saltvik, Finland   ordförande: Folke Karlsson

© 2017 Mats Adamczak