Bomarsundssällskapet

Åland - pjäs i stormakternas spel

Bomarsundssällskapets medlemmar förenas av intresset för ”Bomarsundstiden” eller ”fästningens tid”, som den också har kallats på Åland

Sponsored av

March 21, 2018

Onsdagen den 21 mars 2018 kl. 19.00 i Ålands museum 
Diskussion om det planerade besökscentret i Bomarsund 
Kl. 18.30 Årsmöte 

October 16, 2017

 2017Intendent Graham Robins berättar om SvensböledagbokenSkriven av Johan-Emil Lindström, 1821-1846.Utgiven av Sunds närings-och hembygdsnämnd 1985
 

March 23, 2017

Bomarsundssällskapets årsmöte hölls torsdagen den 23 mars 2017 i Ålands Museum

Mötets andra timme ägnades åt att diskutera utställningen och verksamhetens inriktning i ett kommande besökscenter. Potentiella medverkande vid bildandet av en stiftelse för handhavandet av v...

December 1, 2016

Höstmötet hölls i Ålands museum torsdag 1.12.2016 Graham Robins guidade oss i den tidsperiod som berörde 1800-talet

March 30, 2016

Bomarsundssällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2016  i  Mariehamnsmuséet

   Kvällens föreläsare var Åsa Moberg Boije, hon talade under rubriken 
”Florence Nightingale var ingen Florence Nightingale”. 

November 18, 2015

HÖSTMÖTET hölls i Röda Korsgården onsdagen den 18.11.2015 kl. 19.00  

Vi diskuterade strategin för föreningens fortsatta arbete! Den avgående landskaps - regeringens skrivning i budgetförslaget för år 2016, är väldigt vagt och allmänt hållet. Inom Sällskapets styre...

March 30, 2015

Bomarsundssällskapets årsmöte  hålls måndagen den  30 mars 2015 kl. 19.00  
i Röda Korsgården i  Mariehamn


Kvällens föreläsare från Visit Åland: vd Lotta Berner – Sjölund, talade om: ”Turismstrategier för Åland – Kulturturis...

November 26, 2014

Bomarsundssällskapets höstmöte  hölls 
onsdagen den 26.11.2014 kl. 19.00  i Hotell Savoy i Mariehamn 

 Verksamhetsledaren Matts Andersén vid Meteorian besökscenter på Söderfjärden söder om Vasa, föreläste vid höstmöte
Be...

March 30, 2014

Bomarsundssällskapets årsmöte hölls  söndagen den 30.3.2014 kl. 18.00  
i Hotell Savoy i Mariehamn


Pertti Hakala forskare vid Riksmuseet i H:fors och medskribent till 
”Det Åländska folkets historia” del IV föreläste under rubriken 
”RYSSEN KOMMER!”...

October 28, 2013

Bomarsundssällskapets höstmöte torsdagen den 28.11.2013. kl. 19.00
Museibyrån Ribacka i Kastelholm

Henrik Salminen berättade om de storpolitiska förvecklingar som ledde till Krimkriget

och om krigets förlopp i och runt Sevastopol.

Please reload

Dolby_bomardemang_edited
Dolby_LucasVC_edited
Brierly_flottan
Morel_Fatio_fransktbatteri
Brännklint
Adress:
Rangsbyvägen 6, 
AX-22430 Saltvik, Finland   ordförande: Folke Karlsson

© 2017 Mats Adamczak