Bomarsundssällskapet

Åland - pjäs i stormakternas spel

Bomarsundssällskapets medlemmar förenas av intresset för ”Bomarsundstiden” eller ”fästningens tid”, som den också har kallats på Åland

Sponsored av

April 13, 2014

Historien om finska krigsfångar i England som påsken 1855 tillredde memma och om mecenaten Aurora Karamzins goda hjärta men bristande kunskap om det anglosaxiska köket.

Från hösten 1854 till våren 1856 befann sig 340 finska krigsfångar i länsfängelset i Lewes sydväst om...

March 28, 2014

Den 30 mars, på söndag, är den åländska demilitariseringens dag. Med tanke på vad som sker i vår omvärld är det i år särskild orsak att fundera över följderna av Ålandsservitutet som den 30 mars 1856 demilitariserade Ålandsöarna. Jerker Örjans har skrivit en artikel fö...

Please reload

Dolby_bomardemang_edited
Dolby_LucasVC_edited
Brierly_flottan
Morel_Fatio_fransktbatteri
Brännklint
Adress:
Rangsbyvägen 6, 
AX-22430 Saltvik, Finland   ordförande: Folke Karlsson

© 2017 Mats Adamczak