Bomarsundssällskapet

Åland - pjäs i stormakternas spel

Bomarsundssällskapets medlemmar förenas av intresset för ”Bomarsundstiden” eller ”fästningens tid”, som den också har kallats på Åland

Sponsored av

September 24, 2019

Projektledare Graham Robins kommer till Bomarsundssällskapets höstmöte och berättar om vad som tagits fram under sommaren och hösten 2019. Byggnadens planering görs inom ramen för Fastighetsverkets verksamhet av arkitekt Daniel Andersson, som berättar om hur byggnaden...

Please reload

Adress:
Rangsbyvägen 6, 
AX-22430 Saltvik, Finland   ordförande: Folke Karlsson

© 2017 Mats Adamczak